Psychoterapeuta Irina Mlodik pomaga rodzicom lepiej zrozumieć ich dzieci, ich uczucia i doświadczenia....
Duże obciążenia, ogromna ilość informacji, nadmierne wymagania wobec samych siebie - prędzej czy później...
Aby dostrzec osiągnięcia, podkreślić mocne strony, ale nie pomyłki i nie robić wyrzutów. Jesteśmy w stanie...
Kiedy pojawiają się u nas, po prostu chcą kochać. I wydaje się, że siła tej pięknej miłości wystarczy...