Źródłem wszelkich problemów rodzinnych są problemy komunikacyjne między mężem i żoną. Pary stawiają problemy...
Każdy z nas, który choć raz rozstał się z ukochaną osobą, partnerem, mężem (żoną), zna złożone uczucia...