Obawy nas ograniczają, pozbawiając nas wielu możliwości - często nawet nie ośmielamy się próbować ich...