Październik na całym świecie jest miesiącem walki z rakiem piersi. Jest to najczęstsza choroba złośliwa...
Miłość, pamiętam, jest rodzajem choroby. Lepka mgła w głowie i motyl w żołądku. Gniew, nieufność, zazdrość...
Istnieje wiele form relacji między małżeństwem a luką. Nie zmniejszaj ich do skrajności "wszystko albo...