Kiedy, w wieku piętnastu lat, ogłosiłem ojcu, że chcę praktykować medycynę, przedstawił mnie swojemu...
Uważa się, że kobieta z kotem - symbol rozwiniętego życia osobistego. Ale często tracimy z oczu wizerunek...
Młodszy student nie rozwija relacji z kolegami z klasy? "Twórz sytuacje, w których możesz również uczestniczyć...
Syn ma 7 lat i jest gotowy do grania przez całą dobę. Próbowałem ograniczyć czas, ale zawsze kończy się...